Prawnicy z naszej kancelarii mają za sobą studia na zagranicznych uczelniach lub udział w seminariach i programach uniwersyteckich w kraju i za granicą. Wszyscy pracownicy Kancelarii rekrutowani są spośród dobrze wykształconych absolwentów prawa i wyróżniających się aplikantów. Dzięki znajomości języków obcych obsługujemy również klientów posługujących się językiem angielskim, włoskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. 

Monika Urbaniak

prof. UMP dr hab.

Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu od 2001 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego na Uniwersytecie w Bolonii, we Włoszech. Stypendium „Tempus” w Catanzaro, Włochy oraz stypendum rządu włoskiego na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech. Autorka licznych artykułów i publikacji. Biegła znajomość języków obcych, w tym angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Wykładowca przedmiotów prawniczych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Ponadto:
– wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
– od 2015 roku Kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2016 kieruje jednocześnie Katedrą Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka 4 monografii i ponad 100 innych publikacji naukowych.

Adam pelz

Adam Pelz

Radca prawny

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.Stypendysta LLP Erasmus w Cagliari, Włochy. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego oraz karnego.

Maciej Musiał

Prawnik

Prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. Stypendysta stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnych, gospodarczym oraz w prawie pracy. W Kancelarii zaangażowany jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje opinie prawne, weryfikuje i opracowuje umowy, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, zajmuje się windykacją.

Estera Adamiak

Asystent prawny

Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Kancelariach adwokackich na stanowiskach: “sekretarka” oraz “prawnik”.