Prawnicy z naszej kancelarii mają za sobą studia na zagranicznych uczelniach lub udział w seminariach i programach uniwersyteckich w kraju i za granicą. Wszyscy pracownicy Kancelarii rekrutowani są spośród dobrze wykształconych absolwentów prawa i wyróżniających się aplikantów. Dzięki znajomości języków obcych obsługujemy również klientów posługujących się językiem angielskim, włoskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. 

Monika Urbaniak

prof. UMP dr hab.

Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu od 2001 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego na Uniwersytecie w Bolonii, we Włoszech. Stypendium „Tempus” w Catanzaro, Włochy oraz stypendum rządu włoskiego na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech. Autorka licznych artykułów i publikacji. Biegła znajomość języków obcych, w tym angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Wykładowca przedmiotów prawniczych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Ponadto:
– wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
– od 2015 roku Kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2016 kieruje jednocześnie Katedrą Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka 4 monografii i ponad 100 innych publikacji naukowych.

Adam pelz

Adam Pelz

Radca prawny

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.Stypendysta LLP Erasmus w Cagliari, Włochy. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego oraz karnego.

Ewa Bądkowska

Prawnik

Aplikantka radcowska, od 2018 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuje się problematyką szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności  prawa medycznego, prawa autorskiego i prawa rodzinnego.

Angelika Politowska

Angelika Kotuła

Asystent prawny

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów magisterskich kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W kancelarii odpowiada za pozaprawne aspekty funkcjonowania biura.